CAMERA NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE

Camera nhận diện biển số xe Milesight

  • Nhận dạng biển số xe (LPR/ANPR) là công nghệ sử dụng nhận dạng ký tự quang học trên hình ảnh để đọc biển số đăng ký xe nhằm tạo dữ liệu vị trí xe. Nó có thể tự động nhận dạng biển số xe và các thông tin liên quan khác bằng cách sử dụng công nghệ theo dõi vị trí biển số, phân đoạn ký tự và nhận dạng ký tự..
  • Tự động phát hiện và chụp biển số xe trong thời gian thực và so sánh với danh sách được xác định trước, sau đó thực hiện hành động thích hợp như tạo cảnh báo khi biển số xe nằm trong danh sách đen được xác định trước..
  • Có khả năng phát hiện và nhận dạng biển số của phương tiện đang di chuyển ở tốc độ lên đến 200km/h. Và độ chính xác nhận dạng là hơn 95%.
  • Hỗ trợ biển số xe Việt Nam.

Tính năng

Quản lý mô hình Tổng Công ty – chi nhánh thành viên

  • Hệ thống đáp ứng mô hình Tổng Công ty quản lý nhiều chi nhánh
  • Đơn vị quản lý có thể quản lý tâp trung hoạt động động sử dụng hóa đơn của tất cả các chi nhánh

Báo giá chi tiết

Gói 300 hóa đơn
326,700đ
Gói 500 hóa đơn
451,000đ
Gói 1000 hóa đơn
704,000đ
Gói 2000 hóa đơn
1,056,000đ
Gói 3000 hóa đơn
1,485,000đ
Gói 5000 hóa đơn
2,255,000đ
Gói 7000 hóa đơn
3,003,000đ
Gói 10000 hóa đơn
3,740,000đ

Phí khởi tạo: 1.000.000đ

(Khởi tạo lần đầu tiên/công ty, không phát sinh phí hàng năm)

ĐỂ LẠI THÔNG TIN, CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI NGAY!